Vijesti

Izvještaj o provedenim terenskim posjetima u sklopu ECOoperation projekta

U ožujku 2021. organizirani su terenski posjeti u sklopu ECOoperation Interreg HUHR projekta.  Zbog epidemije COVID-19, učenici i nastavnici su se, na žalost, morali nositi sa organiziranjem online programa.

Nastavnici i stručnjaci iz Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica su 23. ožujka 2021. prvi organizirali predavanje na temu voda i kajakaštva. Učenici koji su sudjelovali u predavanju saznali su mnogo korisnih činjenica koje bi sigurno mogli koristiti za vrijeme terenskih nastava.. Mogli su naučiti koja mjerenja mogu provesti u močvarama i koje životinje mogu tamo susresti. Predavači su također predstavili pravila kajakaštva te su upoznali sudionike sa zaštitnim mjerama koje je potrebno provesti prije ulaska u kajak.

Sljedeća je na redu bila Srednja škola Prelog koja je svoje predavanje održala 29. Ožujka 2021. Stručnjaci su učenike i nastavnike upoznali sa tajnama meteoroloških mjerenja, kao što su promatranje klimatskih faktora i korištenje meteoroloških postaja. Na kraju su I svim sudionicima predstavili i pravila bicikliranja.  

Treći i posljednji terenski posjet su 30. ožujka 2021. održali učenici i nastavnici gimnazije, osnovne škole i učeničkog doma Csokonai Vitéz Mihály Calvinist iz Csurga. Škola je izradila video sadržaje o tlu i pedološkim mjerenjima, kao i o opremi potrebnoj za kampiranje i tajnama postavljanja šatora. Za vrijeme odmora između dva predavanja, nastavnici su održali kviz koji su pripremili za sudionike iz Mađarske i Hrvatske.

Sudionici projekta će uskoro krenuti sa pripremanjem za terenske nastave, za koje se nadamo da će biti provedene uživo.

Projekt je financiran od strane Europske unije unutar Prekograničnog programa Mađarska- Hrvatska.

Što se dogodilo u Prelogu?

Učenici i nastavnici Srednje škole Prelog od samog početka provođenja projektnih aktivnosti marljivo rade pa su tako sudjelovali u svim edukacijama projektnih partnera. Sudjelovali smo u edukacijama za kvizove koje su proveli naši projektni partneri, Gimnazija Frana Galovića Koprivnica i srednja škola Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium te smo i sami pripremili i održali edukaciju za kvizove za učenike i nastavnike. Učenici zajedno sa svojim mentorima prolaze materijale koje smo dobili od projektnih partnera kako bi se što uspješnije pripremili za kvizove. Naši su nastavnici aktivno sudjelovali i u radu radionice o metodologiji terenske nastave kako bi lakše osmislili i proveli predviđenu terensku nastavu u Prelogu. Učenici i nastavnici su zajedno odabrali stazu na kojoj će se održati terenska nastava, testirali su stazu te je kartirali. Aktivno se radi na osmišljavanju aktivnosti koje će se provesti na terenskoj nastavi. Naša je škola krenula i u nabavu opreme pa je do sada nabavljena digitalna meteorološka postaja, a čeka se i dolazak ostale opreme potrebne za provođenje projektnih aktivnosti.