O projektu

O projektu

OPĆI CILJ projekta je proširiti međukulturno znanje učenika u srednjim školama Mađarsko-Hrvatske prekogranične regije zajedničkim istraživanjem raznolikosti prirodnih vrijednosti i njihovih pozitivnih učinaka na fizičko i mentalno zdravlje učenika. Cilj će se postići promicanjem koncepta „Škole u prirodi“ među učenicima, razvojem inovativnih metoda učenja na terenu i sveukupnim poboljšanjem terenskog rada u srednjoškolskom obrazovanju. Projekt će doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti na rijeci Dravi, ekološkom pristupu terenskom radu i prijenosu znanja između partnera (learn-to-learn pristup)

  • razviti novu i ojačati postojeću prekograničnu suradnju između srednjih škola u regiji;
  • razviti nove zajedničke platforme te metode učenja i dijeljenja znanja između učenika partnerskih škola;
  • razviti i podijeliti nove zajedničke sadržaje o implementaciji terenskog rada i učenja u obrazovni sustav djelovanjem kroz tri glavne znanstvene teme projekta (voda, tlo i klima).

SPECIFIČNI CILJEVI:

Projekt će doprinijeti izgradnji suradnje između partnerskih škola identificiranjem područja u kojima dijele sličnosti i mogućnosti suradnje u budućnosti. Projektom se ističe važnost uloge koje srednje škole mogu ispuniti u istraživanju i dijeljenju zajedničkih vrijednosti Mađarsko-Hrvatske prekogranične regije uključivanjem učenika u zajednički prijenos znanja. Projekt također može doprinijeti očuvanju okoliša i širenju prethodno skrivenog znanja te stvaranju pozitivnog stava prema prekograničnoj suradnji između škola i učenika. Nadalje, projekt može rezultirati integracijom izvannastavnih aktivnosti u nacionalne obrazovne programe te doprinijeti boljem uspjehu učenika kroz poboljšanje tjelesnih i mentalnih aktivnosti.