Partneri

Glavni korisnik

Csokonai Vitéz Mihály Calvinist gimnazija, osnovna škola i učenički dom

Korisnici

Gimnazija “Fran Galović”, Koprivnica

Srednja škola, Prelog