Hírek

Közös konferenciák a kutatási eredményekről

Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló ECOoperation projekt első szakmai videokonferenciájának megtartására 2020. október 1-én került sor. A résztvevő iskolák feladata az volt, hogy egy adott témával kapcsolatban tanulmányt készítsenek. Ezek a kutatások a talajjal, a mikroklímával és a vízzel foglalkoznak. A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium oktatói a talajt érintő kérdéseket dolgozták fel, amelynek eredményeiről beszámoltak a rendezvényen.

A minden részletre kiterjedő előadáson a diákok megismerhették a talaj alkotóelemeit, fajtáit, funkcióit, valamint a talaj vízgazdálkodási típusait. Ezen kívül az oktatók röviden összefoglalták ismereteiket a Duna-Dráva Nemzeti parkról. A magyar iskola előadóit tolmács segítette, aki horvát nyelvre fordította az előadás anyagát, így próbálták támogatni a partner iskolák diákjait a könnyebb értelmezésben.

A második előadásra 2020. október 14-én került sor, ahol a virtuális házigazda a horvát Srednja Skola Prelog volt. Az iskola a mikroklíma és kerékpározás összefüggéseiről készítette tanulmányát, melyet egyik diákjuk adott elő angol nyelven a másik két iskola hallgatóinak. Először Muraköz megye történelmét ismerhették meg a résztvevők, majd bemutatták a kerékpározáshoz fűződő hagyományokat. Az előadás második felében a régió mikroklímájáról hallhattak hasznos információkat a diákok, mint például az uralkodó szélirány, csapadék mennyiség vagy az átlaghőmérséklet. A prelogi iskolának saját időjárás állomása is van, ami segíti őket az adatok gyűjtésében, rögzítésében és elemzésében. Végezetül a régió biodiverzitását mutatták be, mind a növények, mind az állatok tekintetében.

A harmadik és egyben utolsó vizes témakör előadását a kaproncai “Fran Galović” Gimnázium tartja október második felében, melyet a partner iskolák érdeklődve várnak.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

Elindult az ECOoperation projekt

Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló ECOoperation projekt 2020. szeptember 28-án 10:00-11:00 óra között tartotta meg nyitó konferenciáját . A 2020. júliusában indult program Vezető Kedvezményezettje a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. További kedvezményezettjei a horvát Srednja škola Prelog (Prelogi Gimnázium), valamint a szintén horvát kaproncai “Fran Galović” Gimnázium. A Prelogi Gimnázium munkáját a REDEA Ügynökség támogatja, a „Fran Galović” Gimnáziumét a PORA Ügynökség, míg a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium munkáját a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (továbbiakban: DDRIÜ) segíti.

A projekt a határmenti régió három iskolájában tanuló diákok közös környezeti és kulturális értékeinek tudatosításához járul hozzá tudományos és sporttevékenységek megvalósításával. Olyan tevékenységek szerepelnek benne, mint a kerékpározás, kajakozás, kempingezés és kertészkedés, amelyek elősegítik a hosszú távú, határon átnyúló oktatási együttműködést a résztvevő intézmények között. A program fontos eleme, hogy a diákok megismerjék a partnerországok hagyományos értékeit és helyi kulturális ismeretket szerezzenek.

A kerékpározás, kajakozás, kempingezés és kertészkedés mind olyan közös programok, amelyek elősegítik a hosszú távú, határon átnyúló oktatási együttműködés kialakítását a résztvevő intézmények között amellett, hogy a diákok megismerik a partnerországok természeti értékeit.

A rendezvényt a Prelogi Gimnázium nyitotta meg, majd a ’’Fran Galović” Gimnázium és a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Bemutatkoztak ez iskolák, mint oktatási intézmények és a résztvevők  egyeztettek a program megvalósításáról. Végezetül a DDRIÜ Nonprofit Kft. képviselője ismertette az ECOoperation projekt főbb tudnivalóit és adatait a résztvevőkkel.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.